Savezi

Radna tijela

PARASPORTSKI SAVEZ GRADA RIJEKE

PREDSJEDNIK SAVEZA:
– Ivan Kombol

POTPREDSJEDNIK SAVEZA:
– Hrvoje Usmiani

IZVRŠNI ODBOR SAVEZA:
– Ivan Kombol – Predsjednik
– Hrvoje Usmiani – Potpredsjednik
– Ivica Tomičić – Član

NADZORNI ODBOR SAVEZA:
– Jasna Lulić Drenjak – Predsjednica
– Nedžad Dizdarević – Član
– Vedran Dumenčić – Član

TAJNIK SAVEZA:
– Luka Dobrović, mag. oec.

Povijest

Parasportski savez Grada Rijeke osnovan je temeljem Zakona o športu i Zakona o udrugama Republike Hrvatske. Osnovan je u Rijeci s primarnim ciljem promicanja sporta među mladima, posebno onima s različitim vrstama invaliditeta. Upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske dana 17.07.2009. godine. Njegova je misija da sportom integrira osobe s invaliditetom u društvo i da doprinos jednakim pravima svih građana i spriječi socijalnu isključenost osoba s invaliditetom. Ciljevi Saveza definirani su Zakonom o športu (Članak 48. i Članak 53. Zakona), Zakonom o udrugama Republike Hrvatske i Statutom Saveza.

Osnovne djelatnosti saveza:

– Usklađivanje aktivnosti svojih članica.
– Organizacija i provođenje natjecanja osoba s invaliditetom.
– Uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika.
– Praćenje i razmatranje aktualnih financijskih problema u sportu za osobe s invaliditetom u Rijeci, kao i u Primorsko-goranskoj županiji.
– Promocija stručnog rada u sportu i skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom.

Povijest športa osoba s invaliditetom u Primorsko- goranskoj županiji

Šport osoba s invaliditetom u Primorsko- goranskoj županiji ima dugu i kontinuiranu povijest. O predratnim zbivanjima nema sačuvanih podataka dok se poslijeratna događanja vezana za sport i rekreaciju invalida spominju uglavnom u kontekstu druženja invalida rata odnosno u kontekstu djelovanja Saveza udruženja boraca NOR-a.

Pedesetih godina, na području tadašnjeg kotara Rijeke, uglavnom se djeluje na nivou rekreacije i nema organiziranih natjecanja u klasičnom smislu paraolimpijskog športa kakvog danas poznajemo.

Tek sedamdesetih godina u tadašnjoj Jugoslaviji dolazi do povećanog obima bavljenja športom osoba s invaliditetom i zabilježeno je da je 1972. godine Jugoslavija nastupila na  Paraolimpijskim igrama koje su se održavale u njemačkom Heilderbergu. Na tim paraolimpijskim igrama nastupili su i naši atletičari Milka Milinković i pokojni Ivica Pribanić koji su bili jedini sportaši iz Hrvatske.

Potom slijedi nešto organiziranija aktivnost sportaša s invaliditetom na području županije i organizira se Savez za sport i rekreaciju invalida Rijeka kroz koje djeluje nekoliko desetaka osoba s invaliditetom,  uglavnom opet na rekreativnoj razini.

Organizirano bavljenje sportom za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj datira od 1965. godine kad je osnovan Savez za sport i rekreaciju invalida Hrvatske koji je 1991. postao Hrvatski sportski savez invalida, a 2006. g preoblikovan je u Hrvatski paraolimpijski odbor.

Na području Primorsko- goranske županije, u Rijeci je 1973. godine je osnovan Savez za sport i rekraciju invalida kotara Rijeke, te je kasnije promijenio ime u Savez za sport i rekreaciju općine Rijeka.

Na području županije nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započinje sa radom novoosnovano Društvo za šport i rekreaciju invalida Rijeka kroz koje u nekoliko sportova djeluje oko sto i pedeset osoba s invaliditetom. Uz Rijeku tu je i Kraljevica sa „Lanternom“ te nešto sportaša iz Lovrana i Gorskog kotara. Nekoliko sportaša postiže zapažene rezultate u pojedinim sportovima (atletika, streljaštvo, stolni tenis, kuglanje).

Nakon donošenja novog Zakona o športu razdvajaju se šport osoba za gluhe i za osobe s tjelesnim oštećenjima i invaliditetom tako da se osniva Hrvatski športski savez gluhih i njegova gradska podružnica u Rijeci- Riječki športski savez gluhih, te 2009. Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Danas je sport osoba s invaliditetom u Primorsko- goranskoj županiji vrlo razvijen, te je prema podacima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Primorsko- goranska županija dom najvećem broju sportskih udruga osoba s invaliditetetom i najvećem broju sportaša s invaliditetom na razini Hrvatske.

Primorsko- goranska županija i Grad Rijeka dali su čak sedam paraolimpijaca: pokojne Ivicu Pribanića i Branka Šonju, Milku Milinković, Rudolfa Petrovića, Miroslava Matića i Vjekoslava Gregorovića i Zorana Talića.

Na paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, atletičarka Milka Milinković postala je jedini sportaš na svijetu koja je nastupila devet puta na Paraolimpijskim igrama. Iste godine obilježen je veliki jubilej, četrdeset godina sporta osoba s invaliditetom u Primorsko- goranskoj županiji.

Dokumenti PSG Rijeke

Izvještaji PSG Rijeke