Javne potrebe

Javne potrebe u sportu grada Rijeke za 2023. godini


Parasportski savez  Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta osoba s invaliditetom i gluhih Grada Rijeke u 2023. g.

Prijava programa i projekata vrši se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Paraportski savez Grada Rijeke,
Verdijeva 11/3,
51000 Rijeka

Rok za podnošenje Prijava je 31.10.2022.
(informacije na tel. 099/2440190, ssoi-rijeka@ssoi-rijeka.hr)

Obrasci i pravilnici

Obrazac – izvještaj o provedbi programa u 2022. g. (predaje se Savezu po realizaciji odobrenog programa u 2022. i po dobivanju službene bilance udruge od strane ovlaštenog računovođe- rok za predaju izvještaja je 28.03.2023.)

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVA I KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE