Javne potrebe

Javne potrebe u sportu grada Rijeke za 2020. godini


Športski savez osoba s invaliditetom  Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta osoba s invaliditetom i gluhih Grada Rijeke u 2020. g.

Prijava programa i projekata vrši se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke,
Verdijeva 11/3,
51000 Rijeka

Rok za podnošenje Prijava je 21.10.2019.
(informacije na tel. 099/2440190, ssoi-rijeka@ssoi-rijeka.hr)

 

Obrasci i pravilnici

Obrazac – izvještaj o provedbi programa u 2020. g. (predaje se Savezu po realizaciji odobrenog programa u 2019. i po dobivanju službene bilance udruge od strane ovlaštenog računovođe- rok za predaju izvještaja je 01.03.2021.)

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVA I KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE