IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM GRADA RIJEKE

Rijeka, 10.04.2021.
UR. Broj: IZ-865/2021.

Temeljem članaka 22. i 24. Statuta Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke sazvana je Izborna sjednica skupštine Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke koja će biti održana elektronskim putem (dopisno putem e-maila)
u četvrtak, 29. travnja 2021. godine s početkom u 08.00 i završetkom u 16.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa skupštine saveza održane 2020. godine

2. Izbor radnih tijela

    2.1. Verifikacijska i kandidacijska komisija:

Ivan Tomičić
Ivica Žunić
Nikola Uzelac

    2.2. Zapisničar:

Luka Dobrović

    2.3. Ovjerovitelji zapisnika:

Hrvoje Vlahović
Hrvoje Usmiani

3. Izvještaj verifikacijske i kandidacijske komisije

4. Izmjene Statuta saveza

5. Izvještaj verifikacijske komisije

 6. Programski i financijski izvještaj o radu Saveza za 2020. godinu

7. Izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Saveza u 2020. godini

8. Mandatni izvještaj predsjednika za mandatno razdoblje 2018.-2021.

9. Razrješenje svih tijela Saveza

10. Izbor Predsjednika Saveza- Verifikacijska i Kandidacijska komisija

   1. Miljenko Mišljenović

11. Izbor Potpredsjednika Saveza

   1. Ivan Kombol

12. Izbor Izvršnog odbora Saveza

   1. Nikola Uzelac – član
   2. Ivan Tomičić – član
   3. Hrvoje Usmiani – član

13. Izbor Nadzornog odbora Saveza

   1. Jasna Lulić Drenjak – Predsjednica
   2. Vedran Dumenčić – član
   3. Nedžad Dizdarević – član

14. Donošenje odluke o davanju suglasnosti osobama ovlaštenim za zastupanje Saveza

   1. Miljenko Mišljenović – Predsjednik
   2. Ivan Kombol – Potpredsjednik

15. Donošenje strateškog plana Saveza za razdoblje 2021.-2025.

16. Donošenje operativnog i financijskog plana Saveza za 2021. i 2022. godinu

17. Razno