Adresar klubova
R. br. Klub OIB
1 Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke 22305718645
2 Atletski klub „SRCE“ za osobe s invaliditetom 92552177255
3 Plivački klub „FORCA“ 38298147
4 Boćarski klub osoba s invaliditetom „PULAC“ 92948526955
5 Streljački klub invalida „PARAOLIMPIJAC“ 52818156657
6 Sportsko-rekreativni klub slijepih „RIJEKA“ 12562936830
7 Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom „RIJEKA“ 39123612806
8 Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom „PEGAZ“ 98387067202
9 Klub alpskog skijanja osoba s invaliditetom „KVARNER“ 11568717223
10 Udruga za sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom „RIJEKA“ 52656753197
11 Teniski klub osoba s invaliditetom „FIUME“ 52704166819

Pridružene članice saveza

R. br. Klub OIB
12 Riječki sportski savez gluhih 56819733618
13 Streljački klub gluhih „Galeb“ 17639054753
14 Malonogometni klub gluhih „Galeb“ 33154520914
15 Kuglački klub gluhih „Galeb“ 76221716576
16 Društvo sportske rekreacije gluhih „Galeb“ 53031123451
Top